speltakteken beversVanaf september 2009 heeft Dutmella ook een Bevergroep. De Bevers zijn de jongste speltak binnen scouting, voor jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. Bij ons is het een gemengde groep.

Het programma van de Bevers is gericht op het ontdekken van zichzelf en het ontwikkelen van de zelfstandigheid. Wij proberen onze Bevers antwoord te geven op de vragen: 'Wie ben ik?', 'Wat doe ik?' en 'Hoe reageert mijn omgeving daarop?'. Dat gebeurt natuurlijk spelenderwijs. Door middel van groepsspellen en -opdrachten ontdekken de kinderen waar hun sterke kanten liggen.

We komen bij elkaar op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. De Bevers doen dan leuke spelletjes en maken plezier. Natuurlijk spelen we graag in het bos en rondom onze blokhut, maar ook op de grote zandvlakte bij het Oud Meer.

Ook gaan we op "zomer"kamp; met Pinksteren. Dan slapen we 2 nachten in een andere blokhut. Spannend; voor het eerst logeren zonder papa en mama. Zij moeten altijd erg wennen!

En natuurlijk gaan we mee naar het groepsweekend, samen met alle andere 'Dutters'.

De Bevers zijn zo veel mogelijk buiten en beleven steeds nieuwe avonturen. Meer informatie? Mail naar 

Financiën

Voor het seizoen 2016/2017 bedraagt de contributie 145 euro (incl. vergoeding voor het groepsweekend).
Verder betaal je als nieuw lid eenmalig 20 euro installatiekosten. Je krijgt daarvoor (eenmalig) de groepsdas met dasriem en je groepsbandje, Scouting Nederland badge en beverbadge uitgereikt, plus de badges voor je volgende speltak en de insignes die je haalt in je verdere Dutmella-scouting carriere.
Overige kosten waar u rekening mee kunt houden zijn de aanschaf van een scoutfit-beverblouse en de eigen bijdrage voor het zomerkamp. Deze laatste is voor seizoen 2016/2017 nog niet vastgesteld, maar ligt in de orde van grootte van 40 à 50 euro.
Als je later in het seizoen begint wordt de contributie naar rato berekend.
Mochten er zich problemen voordoen omtrent de haalbaarheid van de betaling, neemt u dan gerust contact op met de leiding () of het secretariaat ().