Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Binnen ScoutingDutmella en Scouting Nederland is veel aandacht voor (sociale) veiligheid van onze leden. Hieronder worden de belangrijkste maatregelen opgesomd:

Preventie

Voordat je actief wordt als vrijwilliger bij Scouting Dutmella maakt het bestuur – en het team waar je je voor wilt inzetten – persoonlijk kennis met je.  Samen hebben we het over je toekomstige activiteiten en eventuele keuzes, rechten en plichten die daarbij komen kijken. Ben je hiervoor bij een andere vereniging vrijwilliger geweest? Dan doen wij standaard navraag bij die vereniging. 

Na een introductieperiode van een aantal maanden bespreken we met elkaar of er een klik is en of de vrijwilligersfunctie wederzijds bevalt, waarna je definitief aan de slag kan. Voor de meeste functies is daarvoor eerst een goedkeuringsbesluit van onze groepsraad nodig.

Meer informatie over het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland is hier te lezen.

Door de Landelijke Raad is een gedragscode  ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag  vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

De gedragscode van Scouting Nederland, inclusief toelichting, vind je hier

Voor alle kaderleden en regelmatige ondersteuners moet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd. Deze verplichting staat opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Pesten kan overal voorkomen, ook bij Scouting. Als scoutinggroep willen we er natuurlijk voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het zorgen voor een omgeving waarbinnen vrijwilligers en jeugdleden op een respectvolle manier met elkaar omgaan, is hierbij erg belangrijk. In de trainingen en kompassen voor leiding wordt ingegaan op pesten en hoe je het kunt voorkomen.

Ook in onze reguliere opkomsten besteden we in verschillende (spel)vormen aandacht aan pesten, discriminatie en omgang met iedereen die “anders is dan jijzelf”. Hiertoe zijn vanuit Scouting Nederland ook programma-ideeën of zelfs volledig uitgewerkte (thema)activiteiten beschikbaar.

Scouting Nederland heeft veiligheidsbladen uitgegeven om ons te helpen bij het veilig organiseren van activiteiten. Bij ieder veiligheidsblad hoort een checklist, zodat we snel en gemakkelijk kunt afvinken, of we in de betreffende situatie alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen voor een veilig Scoutingspel.

De beschikbare veiligheidsbladen zijn hier te vinden.

Als er toch iets gebeurt

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag staat wat wij als scoutinggroep moeten doen en laten in geval van grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we hier alle vormen van geweld, diefstal, of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is ook van toepassing als er slechts sprake is van ‘een vermoeden van’ grensoverschrijdend gedrag.

Het actuele protocol grensoverschrijdend gedrag is hier te vinden.

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

  • Petra Rijnten
  • Manon Meertens
    Manon is tevens lid van het groepsbestuur als groepsbegeleider

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via mail: <voornaam>.<achternaam>@dutmella.nl

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden of vertrouwenspersonen je graag bij.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het landelijk opvangteam is dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer: 033 - 496 09 11.Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Social
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline