Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland.

Op dit moment werkt Scouting Dutmella aan het vormgeven van ons eigen, aanvullende privacybeleid. Zodra dit gereed is, vind je het op deze plek terug. In de tussentijd kun je met Dutmella-privacy-vragen terecht bij ons privacyteam, via