Scouting Dutmella uit Son en Breugel is een van de grootste scoutinggroepen in Nederland met bijna 250 leden. Aan de rand van natuurgebied ‘Oud Meer’ heeft de bloeiende groep in bosachtige omgeving een terrein waarop haar nieuwe blokhut wordt gebouwd.

Nieuwe huisvesting was nodig: door groei van 70 naar bijna 250 leden, omdat de grootste blokhut moet worden vervangen en omdat beide andere blokhutten niet voldoen aan de eisen van de tijd.

Vervanging met vergelijkbare, eenvoudige bouw was niet mogelijk door eisen uit het bouwbesluit uit 2015. Daarom worden de oude blokhutten door nieuwbouw vervangen.

Project nieuwbouw

Een projectgroep van professionele vrijwilligers heeft de nieuwbouw voorbereid en is bezig met de bouw. De projectgroep wordt geadviseerd door architect Werner Leermakers.

Op basis van het Bouwbesluit 2015 en eigen wensen is een ‘programma van eisen’ opgesteld. Dat is door Werner vertaald in een ‘definitief ontwerp’. De nieuwbouw past in het in 2015 geactualiseerde bestemmingsplan. Provincie en gemeente zijn akkoord met de nieuwbouw.

Scouting Dutmella heeft sinds september 2016 de Sanga’s: een afdeling voor ‘bijzondere kinderen’ met een beperking. De nieuwe blokhut heeft mede daarom een mindervalidentoilet en -douche en voldoet aan de Integrale Toegankelijkheid Standaard.

In maart 2017 is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Son en Breugel, waarna in mei 2017 met de bouw is gestart. De nieuwbouw is sinds november 2017 wind- en waterdicht. In de komende maanden staat de afwerking op de planning. De blokhut wordt geopend op zaterdag 7 april 2018.

De sponsors die onze nieuwe blokhut mogelijk maken

Hoofdsponsors

Sponsors

  • Picusled-logo.png
  • H@p-logo.png
  • Foodvision.jpg
  • vanBuul.jpg